LOKALHISTORIEN
MEDLEMSBLAD FOR
Ravnsborg Lokalhistoriske Forening


Artikel fra blad nr. 8 - 2000


Vinterproblemer på Kragenæsbanen

Da Kragenæstoget kørte fast juleaften og passagererne 
måtte indkvarteres i Købelev -

 

Da Kragenæsbanen i 1967 indstillede driften, blev de gamle stationer fra 1915 solgt og er i dag privat beboelse.

En af de mest autentiske af de små stationer beliggende i henholdsvis Sandby, Købelev, Vindeby, Utterslev, Svinsbjerg og Torrig – er stationen i Vindeby – der bar navnet Onsevig station efter den nærliggende havn.

Onsevig station i 1960-erne

De mange cykler ved stationen vidner om, at banen stadig var et vigtig transportmiddel, endnu da dette billede blev taget først i 60´erne.

 

Kragenæsbanen gik fra Nakskov til Kragenæs og blev indviet den 5. marts 1915. Netop dette år trak vinteren i langdrag, og banen havde, igennem de 52 år den var i drift, næsten hver vinter problemer med sneen.

Allerede den 8. marts 1915 – tre dage efter indvielsen – kørte toget fast i sneen syd for Harpelunde. Et ekstra lokomotiv fra Nakskov måtte ud og hjælpe det over det kritiske punkt, men først med 2 timers forsinkelse nåede toget Kragenæs. Endnu værre gik det på hjemturen fra Kragenæs kl. 12.10. Midt imellem Torrig og Svinsbjerg bevirkede sneen, at lokomotivet rendte af sporet, og som der står i Nakskov Tidende – "med et rask hop fulgte tre vogne efter".

Torrig station omk. 1918

Den 11. december samme år tørnede morgentoget fra Kragenæs ind i en tom vogn, der fejlagtig stod på hovedsporet ved Onsevig station. Stationsforstanderen påstod, at han havde bremset vognen på vigesporet aftenen i forvejen. Lokomotivet fik ret voldsomme skader, og Tidende taler om grove drengestreger.

Sneen gav ofte problemer specielt på strækningen omkring Harpelunde. I den voldsomme vinter 1938 måtte ikke mindre end 66 tog aflyses, og også året efter i 1939 var det galt, her måtte 41 tog aflyses.

Snerydning ved Nakskov i 1931

Som nævnt i den lille notits på side 17, var der hvid jul over det ganske land i 1915. Ja, der faldt endog særdeles meget sne, og 1. juledag 1915 kunne man i Nakskov Tidende læse om Kragenæs-togets dramatisk tur juleaften:

Kragenæstoget kørte fast juleaften
Passagererne måtte indkvarteres i Købelev.

Kragenæsbanen havde mange genvordigheder juleaftensdag. Nord for Harpelunde kørte eftermiddagstoget fra Nakskov fast, men det lykkedes dog efter 20 minutters arbejde med skovle at få ryddeliggjort skinnerne og med noget besvær at gennemføre toget til Kragenæs.

Eftermiddagstoget til Nakskov slap højst uheldig fra sin tur. Mellem Købelev og Onsevig måtte den eneste passagervogn også spændes fra og efterlades på banelinien, mens maskinen efter et kvarters forløb masede sig videre med pakvognen, der nu rummede de 30 passagerer.

200 alen vest for Købelev station kørte det imidlertid på ny fast, og denne gang var der intet at stille op. Det lille tog med dets passagerer var sneet inde og kunne ingen steder komme. Somme steder nåede sneen passagererne til halsen. Der telefoneredes til vognmændene i Nakskov, og en eneste trodsede med en kane juleaften og sneen.

Det holdt hårdt at nå frem; men omsider kom dog kanen ud til de indesneede og fik en halv snes passagerer med til Nakskov. De øvrige blev indkvarteret omkring på gårdene og tilbragte ligesom beboerne en juleaften under ekstraordinære forhold. Togpersonalet blev inviteret ind på Kokkedal og tilbragte her en meget hyggelig juleaften.

Juledags formiddag blev en sneplov sendt ud for at ryddeliggøre linien. Ved 10-tiden kom den ind til Nakskov med endnu et par passagerer fra den foregående aften.

Omsider kl. 11.30 formiddag kunne et tog afgå fra Nakskov til Kragenæs. Det returnerede med det samme og fik de sidste af de indesneede passagerer med.

Fra 1. juledags eftermiddag var der igen planmæssig drift på Kragenæsbanen.

Toget ved TorrigKøreplan for Kragenæsbanen

 

John Grytner