LOKALHISTORIEN
MEDLEMSBLAD FOR
Ravnsborg Lokalhistoriske Forening


Artikel fra blad nr. 13 - 2003


En lille piges frygtelige død.

 

Fra et af vore medlemmer har vi modtaget følgende avisudklip fra Nakskov Tidende. Foruden at fortælle den skrækkelige historie om en brand i Birket sogn, giver den lille notits nok en oplysning til historien om barnemordene på Fejø, som har været omtalt gennem de seneste numre af bladet.
- - -

Gaardejer Jørgen Kulds Gaard i Ravnsby nedbrændte i aftes og en 7- aars pige omkom i flammerne.
I aftes ved 9½ - tiden opstod der Ild i Jørgen Kulds Gaard i Ravnsby.
Ilden opstod i den østre Længe, og paa er Øjeblik var den gamle, Straatægte Gaard omspændt af Flammerne. Paa et kvarter var den fuldstændig nedbrændt.

Gaardens ejer, den 46 aarige Jørgen Kuld, Kulds gamle fader, Hans Kuld, hans hustru og hen-imod en halv snes børn var allerede gaaet til ro, da den 53 - aarige tjenestepige Louise Petersen gjorde anskrig. Det lykkedes i yderste øjeblik og kun iført det blotte linned familien at redde sig ud i det fri.

En lille pige, Jørgen Kulds 7-aarrig datter, Austa Kuld, naaede ikke ud og fandt den forfærdelige død i flammerne.

De overlevende medlemmer af familien blev anbragt paa nabogaarden, hvor de nu opholder sig.

Brandsprøjterne fra Ravnsby, Birket og Kragenæs kom ret hurtigt til stede, men ethvert slukningsforsøg var naturligvis forgæves.

Gaardens køer var paa græs, men 5 heste og en griseso indebrændte i staldene.

Hvorledes ilden er opstaaet, er derforeløbig ikke fremkommen nogen mening om. Der er ikke elektrisk instalation paa gaarden, saa den hyppige forklaring af korsslutning som brandaarsag kan ikke anvendes her.

Herredsfoged Meyer er i dag i Ravnsby, hvor der afholdes brandforhør.

En af Fejøpigerne blandt
de brandlidte.

Den brændte gaard laa lige tæt op af Klinkeskoven.

Da vi sidste efteraar foretog en undersøgelse i den uhyggelige Fejø sag, aflagde vi bl. a. besøg hos gaardejer Jørgen Kuld. Hos ham var nemlig en af de Fejøpiger, der uskyldig dømtes for barnemord, og senere maatte løslades, da hendes uskyld blev bevist.

Hun hedder Louise Petersen og var af sogneraadet anbragt hos Kuld, hvor hun gjorde arbejde som tjenestepige, skønt hun ikke er saa affældig. Det var hende der opdagede branden og vækkede familien.

Efter hvad meddeles os, brændte alt hendes tøj, og hun havde ikke assureret.