LOKALHISTORIEN
MEDLEMSBLAD FOR
Ravnsborg Lokalhistoriske Forening


Artikel fra blad nr. 16 - 2005


De gamle forretninger - hvor blev de af?

Købmanden i Skovbølle
af John Grytner

 

Udsnit af postkort fra Skovbølle fotograferet i 1930-erne – Ravnsborg Lokalarkiv

 

Overalt i de lokale landbysamfund er de små forretninger forsvundet i takt med bilismens og supermarkedernes fremmarch. I skovbølle ligger dog endnu en af de gamle købmandsforretninger. Hvornår forretningen er grundlagt er usikkert, men under navnet Skovbølle Købmandshandel blev den i 20-erne drevet af købmand Clement, efter hvem købmand Kai Clausen overtog forretningen i 1937.

 

Forretningen var dengang det, man kaldte en blandet landhandel, der førte alle de varer, der var behov for i oplandet.

Kai Clausen driver forretningen sammen med sin kone Dora, indtil dennes død i 1966. Herefter fortsætter han sammen med datteren Hjørdis, og da hun bliver gift, indgår også svigersønnen i forretningen.

Ovenstående luftfoto viser Skovbølle Købmandshandel omkring 1950 – nu med Esso bezinstander foran forretningen.

Billedet er udlånt af Morten Dideriksen.

 

Da kømand Clausen dør i 1981, fortsætter Hjørdis og hendes mand forretningen, der nu er kommet ind under en af de større købmandskæder.

Ved tilpasning til de nye indkøbsmønstre op gennem de svære tider i 60-erne og 70-erne er det lykkedes at holde liv i forretningen, og i dag drives den af 3. generation – købmand Morten Dideriksen.