LOKALHISTORIEN
MEDLEMSBLAD FOR
Ravnsborg Lokalhistoriske Forening


Artikel fra blad nr. 9 - 2001


Horslunde mølle

- et øjebliksbillede af livet omkring møllen

 

Horslunde mølle

Billedet på forsiden af dette nummer forestiller møllen i Horslunde og er taget lige omkring år 1900.

Fotografiets mange detaljer giver et øjebliksbillede af livet omkring møllen – også selvom det uden tvivl er iscenesat.

Fotografen har stået lige uden for Møllegården, og alle med tilknytning til møllen er kommet med på billedet – selv postbudet, der kommer forbi i det samme.

Men hvem er det, der denne sommerdag for hundrede år siden lod sig forevige af den sjællandske fotograf der kom forbi?

Fotografiet stammer fra familien Skafte, og er indleveret på arkivet i Højreby af Preben Heyn, et oldebarn til Hans Theodor Skafte, der var møller i Søllested omkring 1910. Preben Heyn kan desværre ikke nærmere identificere personerne på billedet, så jeg har kigget lidt i folketællinger og  kirkebøger, for om muligt at finde nogle oplysninger.

Theodor – som han kaldte sig – er født i Ryde sogn i 1871 som søn af husmand og detailhandler Christen Skafte og Dorthea Hansen. Familien får yderligere 2 børn, en datter Mathilde og en søn Alfred inden de i midten af 1870-erne flytter til Købelev, hvor Christen Skafte nedsætter sig som høker i Rolykke.

Det må have gået høkeren godt, for i 1890 køber Christen Skafte Horslunde mølle og gård af Axel Valdemar Bay. Han har sønnerne Theodor og Alfred til at hjælpe sig, og begge bliver da også selv møllere. Theodor i Søllested hvor han i tilknytning til møllen bygger bageriet "Dannebrog" og Alfred i Horslunde.

Alfred Skafte overtager møllen efter sin far i 1900, og i folketællingen 1901 finder vi ham på Horslunde møllegård matrikel nr. 10a:

Alfred Skafte f. 1875, møller
Meta Kathrine Skafte f. 1880, kone
Ejvind Kristian Skafte f. 1900, barn
Johanne Marie Johansen f. 1886, kernepige
Johanne Petersen f. 1882, tjenestepige
Theo Alexander Jensen f. 1880, møllersvend
Carl Ferdinand Mikkelsen f. 1881, karl

Og i møllehuset ved møllen:

Johan Andersen f.1857, møllersvend
Dorthe Andersen f.1859, syerske
Christian Andersen f.1889, barn
Johnne Andersen f. 1892, barn

Alfred Skafte er kun på møllen indtil 1906, hvor han sælger Møllegården fra til Peder Nielsen, og bortforpagter selve møllen til en Jens Johansen. I 1911 er han stadig ejer af møllen, men nu hedder forpagteren Hans Andersen. Kort efter sælger Alfred Skafte møllen til købmand Krøyer i Nakskov.

Det ville være spændende med sikkerhed at kunne identificere personerne på det gamle billede, og skulle nogle af vore læsere have et bud, hører vi gerne nærmere.

 

Møllen i tidligere tider

 

Oprindelig var møllen i Horslunde en stubmølle. Hvornår den er opført fortaber sig i det uvisse, men formentlig har der her ligget en mølle i mange hundrede år.


På Videnskabernes Selskabs kort fra 1776 ses stubmøllen i Horslunde sammen med de mange andre møller, der lå spredt ud over landskabet. Hvert sogn – ja, nogen gange hver landsby – sin egen mølle.

Den til møllen tilhørende gård lå oprindelig tæt op mod kirken i Horslunde – omtrent hvor nu den ny kirkegård er placeret. Gården hed Lillested, og på Niels Stockfleth Darres kort fra 1788 er den tydelig aftegnet sammen med stubmøllen yderst på gårdens marker.

Møllen og gården hørte under grevskabet Christianssæde, og i fæsteprotokollen for Pederstrup finder vi den nævnt i 1801, hvor Rasmus Knudsen bliver arvefæster af møllegården med en indfæstningsafgift på 481 rigsdaler, 4 mark og 10 skilling.

På sognekortet fra 1844-matriklen - der for Horslundes vedkommende er tegnet i 1818 - ses det, at møllegården er flyttet ud til møllen, svarende til dens nuværende placering. Møllen har matrikel nr. 10a og ligger stadig under Pederstrup. Mølleren benævnes på det tidspunkt, Johan Peder Møller på Lillested.

Midt i 1800-tallet bliver møllen og gården selvejerejendom, og i skøde– og panteprotokollerne kan vi følge de skiftende ejere, frem til Christen Skafte overtager den i 1890.

Gården hed endnu dengang Lillested, som det ses af matrikelkortet fra 1893, og navnet "Møllegården" eller "Den gl. Møllegård" er af nyere oprindelse.

Den mølle, Christen Skafte købte i 1890, var en forholdsvis ny hollandsk mølle. Den gamle stubmølle blev nedbrudt i forbindelse med anlæggelsen af landevejen til Nakskov, og den nye hollandske mølle opført i 1869.

Den sidste møller på Horslunde mølle blev Jørgen Musse, der overtog møllen i 1919.

 

Horslunde mølle

I 1937 var en storm årsag til, at møllevingerne blev ødelagt. Man opgav at reparere vingerne, og møllen blev derefter drevet af en elmotor.

I 1947 døde Jørgen Musse, og mølledriften blev indstillet. Året efter blev møllen revet ned – og Horslunde et vartegn fattigere.

John Grytner